Jiří Waage

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Vladimír V. Modrý, Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)