Vlastimil Zábranský

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1965   Vlasta Zábranský: Možnosti
1973   Vlasta Zabransky, Tchehoslovakia
1986   Vlastimil Zábranský: Obrazy
1995   Vlastimil Zábranský: Obrazy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1962   Náhledy (Několik postav mladé české karikatury)
1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno
1965   Členská výstava oblastní pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Brně
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1966   Užitá grafika 1960-1966
1967   Humoristické kresby
1967   Brněnský salón
1968   Kartoenale VII (Festival van de Humor)
1969   Bilance užité a propagační grafiky
1971   II. mednarodni bienale karikature Brez besed
1977   Grupa Junij
1980   Výstava kresleného humoru (Galerie Československý spisovatel)
1983   Kreslený humor a grafika k výročí Jaroslava Haška
1983   Moravská grafika
1983   100x pojištěný úsměv
1983   100+1 salonů kresleného humoru
1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa)
1990   Současná česká kniha
1991   Malý formát 91
1992   Minisalon
1993   Skutečnost a iluze (Tendence českého radikálního realismu)
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
2002   Filmové klapky (Minisalon)
2004   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004 (X. ročník)
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2008   Výtvarníci proti týrání žen a dětí
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Kruh prstenu (Láska a sex v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů), Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Jevištní a kostýmní výtvarníci českých divadel 83, Divadelní ústav, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1964   Vlasta Zábranský, Plamen, 6, 6, 1964/06, -
1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Výtvarná práce, 12, 2, 1964/02/29, 9-10
1964   Vlasta Zábranský, Výtvarná práce, 12, 19, 1964/10/28, 10-10
1965   Kronika výstav, Výtvarná práce, 13, 6-7, 1965/04/26, 14-15
1967   Různorodá společnost kreslířů..., Humoristické kresby, , , 1967, -
2012   Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná, Lesná - 50 let sídliště, , , 2012, 95-103
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1986   Vlastimil Zábranský: Obrazy
1990   Vlastimil Zábranský: Obrazy
1995   Vlastimil Zábranský
2000   Vlastimil Zábranský: Odsun z ráje
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1992   Adolf Born a jeho přátelé: Zdeněk Mézl, Alois Mikulka, Fernando Puig Rosado, Jiří Šalamoun, Vlastimil Z8branský
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1999   Kruh prstenu (Láska v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů)
2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
2002   Malá pocta jedné fotografii (aneb Výstava domácích úkolů)
2004   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004 (X. ročník)
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   His Master´s Freud
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2010   20/11 (Díla 20 žijících a 11 nežijících autorů)
2016   Stejně jsme se sešli
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   11. Aukce
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
(1961)   Vlasta Zábranský: Aliteratura
Catalogue List
published, title (subtitle)
  Galerie 140
Drawing
published, title (subtitle)
1967   Bez názvu
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Graphic Prints
published, title (subtitle)
1975   Třicet jedna litografií
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)