Vlastimil Zábranský

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Výtvarní umělci v dokumentaci Moravské galerie
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1983   Pražské výstavy květen, červen (Kronika), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 10-12
1989   Art Centrum se představuje, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 23, 1989/11/14, 1-2