Jiří Zhibo

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Jiří Zhibo
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1963   Jaroslav Cheben / Jiří Zhibo: Plakát a užitá grafika
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1982   Soudobá česká písmařská tvorba
2000   Svet priateľov (Medzinárodná výberová výstava plagátov)
2003   Intersalon AJV 2003 (7. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2008   25. Náchodský výtvarný podzim (25. ročník přehlídky umění regionu, obrazy, kresby, grafika, typografie, fotografie, plastika, sklo, zámecká jízdárna, 5. prosinec 2008 - 18. leden 2009)
2009   26. Náchodský výtvarný podzim (26. přehlídka umění regionu, seznam vystavených prací, Galerie výtvarného umění v Náchodě - zámecká jízdárna, 27. listopad 2009 - 10. leden 2010)
2010   27. Náchodský výtvarný podzim
2012   29. Náchodský výtvarný podzim (29. přehlídka umění regionu)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Unie výtvarných umělců Hradec Králové, Unie výtvarných umělců Hradec Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění