Oldřich Žák

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1931   Katalog výstavy Sdružení umělců grafiků Hollar v Praze, Státní odborné školy pro průmysl sklářský v Železném Brodě, Státního ústavu školského pro domácký průmysl v Praze, Zemské gobelinové školy ve Valašském Meziříčí, Veřejné školy uměleckých řemesel … (… obch. a živnost. komory v Brně, prázdninové péče)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1954   Výsledky soutěže k 10. výročí osvobození republiky, Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 10-
1960   Železnobrodské sklo (40 let sklářské školy), Výtvarná práce, 8, 17, 1960/09/05, 1-3