Guan Qin

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1948   Melancholie (Básně dynastie sungské 960-1277 po Kristu), František Borový, nakladatelství, Praha