značka noty

Song
published, title (subtitle), notes
1934   Na shledanou, na shledanou soumrak do tábora padá (tango),