Michael Jordan

* 1941,
publicist, journalist, writer

 

sex: male

notes:
autor publikací o mýtech a historických záhadách, knihy s přírodovědnou tematikou, fotografické publikace