Jakub Evják

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2013   Pořád něco (Rozhovory s umělci), Ambit Media, a. s., Praha 5