Stéphane Mallarmé

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1919   Relikviář Stéphana Mallarméa, Alois Srdce, Praha
1933   Skryté divadlo (Básně prózou), Alois Srdce, Praha
1948   Dílo Stéphana Mallarméa (Verše a próza v přebásnění, s úvodem a poznámkami Emanuela Lešehrada z let 1897-1947), Jaroslav Podroužek, Praha
1966   Azur (Šest básní v překladu Františka Hrubína), Československý spisovatel, Praha
1977   Souhlas noci, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha