Blaise Cendrars

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1976   Robert Delaunay
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1920   Francouzská poesie nové doby (v překladech Karla Čapka), František Borový, nakladatelství, Praha
1957   Francouzská poesie a jiné překlady, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1964   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
1968   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
1968   Sto tváří lásky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1964   Chagallův ateliér II, Výtvarná práce, 12, 6, 1964/04/16, 4-0
1966   Vizuální poezie (Guillame Apollinaire, Blaise Cendrars, Theo van Doesburg, Jiří Kolář, Man Ray, Jaroslav Seifert), Výtvarné umění, 16, 4, 1966/05/31, 200-201