Michael Třeštík

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta stavební, architektura a urbanismus),
? - ?   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta stavební, stavební fyzika),