Mirjam Moravcová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1981   Stará dělnická Praha (Život a kultura pražských dělníků 1848-1939), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1986   Národní oděv roku 1848 (Ke vzniku národně politického symbolu), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha