Mirjam Moravcová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Lidové umění severovýchodních Čech (v kresbách Josefa V Scheybala a ve sbírkách okresního muzea v Jičíně)