Amedeo Clemente Modigliani

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1925   Francouzské umění XIX. a XX. století
1933   Katalog výstavy nových obrazů a kreseb ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského
1937   Výstava francouzského malířství od Maneta po dnešek (Oslavy 50 let Mánesa I.)
1958   50 Ans D'Art Moderne
1962   Europäische Kunst 1912
1963   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek (Francouzi a pařížská škola)
1974   Francúzske umenie 20. storočia zo zbierok Múzea moderného umenia mesta Paríža
1988   Poklady moderního umění ze sbírek Guggenheimovy nadace
1997   The Age of Modernism: Art in the 20th Century
2009   Von Rodin bis Giacometti (Plastik der Moderne)
2009   Oublier Rodin? La sculpture à Paris, 1905 - 1914
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1935   Od Rodina k Picassovi: Francouzské moderní sochařství, Orbis, Praha
1959   Malý katalog reprodukcí, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Amedeo Modigliani, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   Amedeo Modigliani, M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
1968   Modigliani, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1969   Expresionismus, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1984   O malířích, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1992   Modigliani (Souborné malířské a sochařské dílo), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2003   Amedeo Modigliani (Poezie vidění), Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
2003   Svět umění XX. století od postimpresionismu po digital art, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
nedatováno   Pittori italiani dal futurismo a oggi, ,
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1973   Od Maneta po Pollocka (Slovník západoeuropského maliarstva 20. storočia), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1973   Od Rodina po Moora (Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. storočia), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 9), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   Modigliani , Výtvarná práce, 5, 17, 1957/09/06, 4-5
1957   Modigliani , Výtvarná práce, 5, 18, 1957/09/21, 4-5
1960   Amedeo Modigliani, Panorama, , 4, 1960, 10-11
1962   Modigliani bez legendy, Výtvarná práce, 10, 6, 1962/04/14, 4-5
1962   V ateliéru Jeana Arpa, Výtvarná práce, 10, 15, 1962/08/31, 4-5
1962   Marc Chagall, Výtvarná práce, 10, 15, 1962/08/31, 12-12
1963   Francouzská kresba v Československu, Výtvarná práce, 11, 10, 1963/07/05, 3-
1963   Sbírky Guggenheimova muzea v New Yorku (Obohaceny o novou kolkci obrazů), Výtvarná práce, 11, 22-23, 1963/12/05, 4-4
1963   Mistři umění 19. a 20. století (zprávy), Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 15-15
1964   Amedeo Modigliani, Výtvarná práce, 12, 1, 1964/02/15, 5-5
1964   Italské moderní sochařství, Světová literatura, 9, 4, 1964/07, 191-198
1964   La ruche, Výtvarná práce, 12, 6, 1964/04/16, 4-5
1964/04/30   La Ruche (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 12, 7, 1964/04/30, 4-
1965   Knižní panoráma, Výtvarná práce, 13, 21, 1965/11/10, 10-10
1966   Přehled z Düsseldorfu, Výtvarná práce, 14, 11, 1966/06/09, 10-
1966   Amedeo Modigliani, Světová literatura, 11, 6, 1966/11, 172-179
1997   Sbírka grafiky a kresby ve Státním muzeu umění v Kodani, Grapheion, , 3-4, 1997, 8-15
1997   The Department of Prints & Drawings at the Statens Museum for Kunst in Copenhagen, Grapheion, , 3-4, 1997, 8-15
2011   Modigliani aneb Jak by neměla vypadat výstava, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 4, 2011/02/24, 6-
WWW
published, title (subtitle)
2010/12/30   Modiglianiho bublina (http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=686607)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2011   Amadeo Modigliani
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2009   Meisterwerke der Moderne
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1998   Impressionist and Modern Art including Ceramics by 20th Century Artist
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2009   Irdische Paradiese
2013   Fokus: Sammlung Im Obersteg
2013   The Im Obersteg Collection at the Kunstmuseum Basel