Amedeo Clemente Modigliani

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Stezky a cesty poezie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Amedeo Modigliani, Světová literatura, 11, 6, 1966/11, 172-179
Periodical
published, title (subtitle)
1957/04   Světová literatura (Revue zahraničních literatur)