Aristide Joseph Bonaventure Maillol

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Svět Jana Zrzavého, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   Moderní umění ((Diskusní příspěvek k jeho problematice)), Výtvarné umění, 6, 5, 1956/07/15, 200-212
1959   Plastika v přírodě, Výtvarné umění, 8, 8, 1959/01/10, 360-365
1959   Moderní sochařství Francie, Výtvarná práce, 7, 16, 1959/09/07, 7-8
1960   Tři knihy o moderním malířství (Recenze), Výtvarné umění, 10, 2, 1960/05/10, 89-91
1983   Náše umění v Paříži, periodikum, , , 1983, 0-0
2019   Socha Žena s jablkem od Břetislava Bendy, 220 míst AVU, , , 2019, 200-