Jiří Šalamoun

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1971   Šalamounův stručný a přehledný vzorník různých druhů jednobarevných pérových iustračních kreseb a knižního dekoru
1973   Jiří Šalamoun: Kresby a ilustrace
1974   Eva Šalamounová - Natus: Ilustrace a kresby, Jiří Šalamoun: Litografie a kresby
1978   Jiří Šalamoun: Kresby atd..
1980   Jiří Šalamoun: Kresby atd.. (Kresby, litografie a filmová grafika)
1981   Jiří Šalamoun: Kresby atd.
1982   Jiří Šalamoun: Kresby
1983   Jiří Šalamoun
1983   Jiří Šalamoun: Kresby atd.
1985   Jiří Šalamoun: Tak i tak / kresby /
1985   Jiří Šalamoun: Exposicón del grabador checoslovaco
1986   Jiří Šalamoun: Inventůra
1986   Jiří Šalamoun
1986   Jiří Šalamoun: Zeichnungen und Graphik 1969 - 1986
1987   Jiří Šalamoun
1988   Jiří Šalamoun: Litografie a kresby
1989   Jiří Šalamoun: Litografie atd.
1992   Jiří Šalamoun: Litografie a litografie
1995   Jiří Šalamoun: Barevné litografie
1997   Jiří Šalamoun: Obrázky na čtení (Kresby a litografie)
1998   Jiří Šalamoun: Kvaš, tempera, litografie
1999-   Jiří Šalamoun: Litografie a litografie
2000   Jiří Šalamoun: Malá recidíva (ilustrácie, plagáty, voĺná grafika)
2000   Jiří Šalamoun: Recidíva
2001   Jiří Šalamoun: Litografie a litografie
2004   Jiří Šalamoun
2004   Jiří Šalamoun: Čtvrté kolo u stolu, pátá noha na papíře (Typografie, kresby a spol...)
2005   Jiří Šalamoun: Kresby a vůbec! čili : tůdlensto & támhlecto!
2005   Jiří Šalamoun (70 let)
2008   Jiří Šalamoun: Trvalé následky
2012   Jiří Šalamoun: Grafiky, knihy, plakáty, filmy
2013   Jiří Šalamoun (Zlatá éra československého filmového plakátu XX.)
2015   Jiří Šalamoun: Evidence-80
2015   Jiří Šalamoun: Troufalost v úplňku
2015   Jiří Šalamoun: Grafická tvorba (Roztržitý kompromis a jiné příběhy)
2017   Jiří Šalamoun: Maxipsem v animaci / Giant Dog of Animation
nedat. (1987)   Jirí Salamoun: Kleine Inventur
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1960   Umění karikatury (První celostátní výstava mladých karikaturistů )
1961   Ilustrační tvorba
1961   Být či nebýt (Ke 40. výročí komunistické strany Československa)
1962   Náhledy (Několik postav mladé české karikatury)
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Výstava mladých 65
1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
1967   Československý plakát
1967   Československé nejkrásnější knihy 1966
1969   2. pražský salón
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Československé nejkrásnější knihy 1970
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze)
1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag)
1978   Typografie & kniha
1979   Ilustrátoři Edice 13
1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1980   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1979
1981   Bienále ilustrácií Bratislava 1981
1983   Salon grafiky, kreseb a keramiky
1983   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1982)
1983   Kreslený humor a grafika k výročí Jaroslava Haška
1983   100+1 salonů kresleného humoru
1984   Grafické techniky I (Litografie)
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1984   Nejhezčí dětem 1983
1984   Sto let české dětské knihy (Vývoj a proměny její výtvarné podoby)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Il ridicolo e il comico nelĺarte contemporanea cecoslovacca
1986   Moderní pohádka v tvorbě českých ilustrátorů
1987   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy (Výstava k 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1987   Adolf Born, Jiří Šalamoun
1987   Confrontation: Lithographies (Bláha Hadad Kulhánek Potier Roučka Salsmann Šalamoun)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství
1988   Výtvarníci animované tvorby
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1988   Humor ´88 (Kresby, obrazy, plastiky, objekty)
1989   Současná česká grafika
1989   Paris - Prague 1989 (Six Artistes tcheques)
1989   Paris - Prag Lithographie 1989
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Současná česká kniha
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1990   Úsměv, vtip a škleb
1990   Diseňo gráfico de Checoslovaquía
1990   Contemporary Czechoslovak Posters
1990   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990 / XIV Biennale of Graphic Design Brno 1990 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / International Exhibition of Advertising Art and Poster)
1991   Akademie užitých umění Malá Strana Praha
1991   Dal grottesco al magico (Grafica cecoslovacca contemporanea)
1991   Papier aus Prag (Tschechische grafik)
1991   Nachbarn (Originalgraphik as der ČSFR, Polen und Deutschland)
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Book design in Prague 1960 - 1990 (Krásná kniha Praha 1960 - 1990)
1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art)
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1992   Befreite Kunst im Prager Winter 1992
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   A kortárs cseh grafika
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image)
1995   Tschechische grafik der Künstlervereinigung Hollar
1995   Savremena češka grafika
1995   Česká grafika (SČUG Hollar)
1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala
1996   Bienále malby, grafiky a plastiky Písek ´96 (I. ročník přehlídky současného českého výtvarného umění)
1996   Entre l´angoisse et le rire (Artists tcheques et français contemporains)
1996   Písmo ve výtvarném umění
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
1996   Grafika (Ten personalities of the Czech graphic art of the Nineties / Diez personajes de la gráfica checa de los años noventa / Dix personnalités de la gravure tchèque des années quatre-vingt-dix )
1996   Bankovková grafika (Výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé)
1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
1997   Tschechische grafik (6 x Hollar)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1998   Intersalon AJV 98 (2. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška / 2th international exhibition of contemporary visual art)
1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98)
1998   Česká serigrafie
1999   Intersalon AJV 99 (3. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí
1999   Česká serigrafie
1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník)
2000   Pohádkový svět komiksu
2000   Intersalon AJV 2000 (4. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška / 4th international exhibition of contemporary visual art)
2000   Svet priateľov (Medzinárodná výberová výstava plagátov)
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století
2001   Intersalon AJV 2001 (5. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2001   Knihy Aulos
2001   Žrouti, jedlíci, labužníci
2002   8. festival komorní grafiky
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
2002   Aukce umělecké grafiky z darů šlenů SČUG Hollar ve prospěech zdravotně postižených povodněmi
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2003   Tschechische grafik (II. Festival tschechischer Kunst und Kultur)
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Intersalon AJV 2003 (7. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984)
2004   Český filmový plakát 20. století
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2004   X. festival komorní grafiky
2004   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004 (X. ročník)
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích)
2005   Intersalon AJV 2005 (9. ročník mezinární soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška)
2005   Jubilanti Hollaru 2005
2005   Les arts graphiques tcheques
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2006   Intersalon AJV 2006 (Mezinárodní soutěžní přehlídka výtvarného umění dneška)
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Členská výstava Umělecké besedy
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2008   Petratur Vojtěch (instalatér, montér, sběratel, galerista, kurátor)
2010   XVI. festival komorní grafiky
2010   1. trienále Současná česká ilustrační tvorba
2011   Duchovní rozměr grafiky II (Pocta Sv. Anežce České)
2011   ich hab geträumt ich wär ein hund der träumt (Bildgeschichten von Hans Hillmann und Jiří Šalamoun)
2012   Knihy Aulos
2014   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny - současná česká grafika a kresba / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna - Contemporary Czech Graphic Arts and Drawings
2015   Filmový plakát a kniha
2015   Český plakát ... ze sbírky Agentury ProVás
2020   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích
nedatováno   La grafica contemporanea Checa
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Mladá grafika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Současná typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1981   Zeitgenössische typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1984   Ilustrace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1984   Illustration, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Trickfilm, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Animovaný film, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Český kreslený humor XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Výtvarníci animovaného filmu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2000   Počasí na vraždu aneb silná dobrá vůle /1978 - 1998/ (Básničky s kresbami), Nakladatelství Argo, Praha
2007   Rozhovory o písmu rukopisném, Svět, nakladatelství a vydavatelství Stanislav Doležal, Praha
2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, o.p.s., Písek (Písek)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2015   Jiří Šalamoun aneb Představitelné pohledy na svět, Baobab, Praha
2015   Jiří Šalamoun or Imaginable Views of the World, Baobab, Praha
2016   Typografie filmových titulků (Úvodní filmové titulky v československém hraném filmu 1945-1993), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2017   Posters of Czech, Poland and Hungary (Museum and Archives, Kyoto Institute of Technology, Design Collection 1), Seigensha, Kjóto (Kyoto)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Jevištní a kostýmní výtvarníci českých divadel 83, Divadelní ústav, Praha
1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
2010   Animace ilustrace, Pastiche filmz, Olomouc (Olomouc)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Malá československá encyklopedie (Š-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2005 (XV. St - Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1960   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 8, 18, 1960/09/29, 9-
1962   The Contemporary Film Poster / Das zeitgenössische Filmplakat / L'affiche de cinéma contemporaine, Graphis, 18, 103, 1962/09-10, 528-533
1963   Nejlepší filmové plakáty v roce 1962, Filmové novinky, , , 1963/03, -
1964   Nejlepší filmové plakáty v roce 1963, Filmové novinky, , , 1964/04, 14-15
1978   Vážení přátelé, konec roku je vždy důvodem..., Mladá fronta, , , 1978, 0-0
1981   Jiří Šalamoun, Současná typografie, , , 1981, 54-55
1981   Význam grotesky v ilustraci, Výtvarná kultura, 5, 5, 1981, 59-60
1982   Šalamounův anděl pitvornosti, Jiří Šalamoun: Kresby, , , 1982, -
1983   Šalamounův posel pitvornosti, Suterény, , , 1983, 133-136
1983   Jiří Šalamoun zasahuje do tolika výtvarných oblastí..., Jiří Šalamoun, , , 1983, -
1983   Výstava ilustrátorů časopisu Pionýr (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 3, 1983, 62-63
1984   Jiří Šalamoun, Ilustrace, , , 1984, 62-63
1985   Jiří Šalamoun: Tak i tak / kresby, Jiří Šalamoun: Tak i tak / kresby /, , , 1985, -
1986   O českém Šalamounovi, Jiří Šalamoun: Inventůra, , , 1986, 1-6
1986   Malá úvaha o ilustraci, o knihách našeho mládí a o umění Jiřího Šalamouna, Jiří Šalamoun, , , 1986, -
1986   Třikrát Dupin: variace na jedno téma, Jiří Šalamoun, , , 1986, -
1986   Holka na zabití (Filmový titulek jako výtvarný projev), Jiří Šalamoun, , , 1986, -
1986   Nonsens aneb smysly pro nesmysly, Jiří Šalamoun, , , 1986, -
1986   Jak se narodil Fík (Na okraj třináctidílného seriálu režiséra Václava Bedřicha o Maxipsu Fíkovi), Jiří Šalamoun, , , 1986, -
1986   Šalamounův anděl pitvornosti, Jiří Šalamoun, , , 1986, -
1986   Jiří Šalamoun (* 1935), Jiří Šalamoun, , , 1986, -
1987   Kaum etwas schadet unserem geistigen..., Jiří Šalamoun, , , 1987, -
1987   So und so, Jirí Salamoun: Kleine Inventur, , , nedat. (1987), -
1987-   Lob des lobes der torheit, Jirí Salamoun: Kleine Inventur, , , nedat. (1987), -
1987-   Die Fabel und die künstlerische Gestaltung..., , , , , -
1988   Výtvarníci animované tvorby, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 3, 1988/04/26, 8-
1988   Chvála chvály bláznovství, Jiří Šalamoun: Litografie a kresby, , , 1988, -
1988   Tak i tak, Jiří Šalamoun: Litografie a kresby, , , 1988, -
1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 14, 1989/07/11, 4-
1989   Chvála Chvály bláznovství, Jiří Šalamoun: Litografie atd., , , 1989, 3-9
1990   Jiří Šalamoun, Design Journal, , 27, 1990, 42-43
1990   Výtvarníci animovaného filmu, , , , , 6-11
1991   Jarní vítr (Na našich vysokých školách výtvarného umění), Umění a řemesla, , 1 - 2, 1991, 63-99
1992   Od nášho pražského dopisovateľa, Jiří Šalamoun: Litografie a litografie, , , 1992, -
1997   Ateliér Lípa (Lito-Art Kejklíř), Grapheion, , 1, 1997, 49-49
1997   Ateliér Lípa a Lito-Art Kejklíř ((spojená litografická dílna)), Grapheion, , 1, 1997, 49-49
1998   Šalamounův anděl pitvornosti, Jiří Šalamoun: Kvaš, tempera, litografie, , , 1998, -
1999-   Profesor Jiří Šalamoun se v Karviné..., Jiří Šalamoun: Litografie a litografie, , , 1999-, -
2000   O dokumentaci snů (S Jiřím Šalamounem), Umění a řemesla, 42, 1, 2000, 70-73
2001   Šalamounův anděl pitvornosti, Suterény, , , 2001, 196-202
2001   Šalamounské odpovědi na vlastní otázky (Praha, České muzeum výtvarných umění, 6.12.2000-28.1.2001), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 4, 2001/02/22, 4-
2003   Legendární antikvariáty Jiřího Šalamouna, Art & Antiques, , , 2003/05, 40-43
2004   Vše pro firmu, Jiří Šalamoun: Čtvrté kolo u stolu, pátá noha na papíře, , , 2004, 3-4
2004   Strohý biografický údaj napovídá..., Jiří Šalamoun, , , 2004, -
2005   Jiří Šalamoun: 70 let , Jiří Šalamoun, , , 2005, -
2005   Poznámka k životní čáře Jiřího Š., Jiří Šalamoun: Kresby a vůbec! čili : tůdlensto & támhlecto!, , , 2005, -
2008   Jsem zvědav, jak tohle všechno dopadne!, Jiří Šalamoun: Trvalé následky, , , 2008, 2-4
2010   Ilustrace, Via artis, via vitae, , , 2010, 529-549
2010   Jíří Šalamoun narozený 17, dubna 1935..., Jiří Šalamoun: Pidluke-padluke, , , 2010, -
2010   Chytání snů aneb cosi jako báseň a pravda Jiřího Šalamouna, Chytání snů, , , 2010, -
2011   Berlín, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 114-114
2011   ich hab geträumt, ich wär ein Hund, der träumt (Bildgeschichten von Hans Hillmann und Jiří Šalamoun), MuseumsJournal, 25, 4, 2011/10, 60-62
2012   Jiří Šalamoun je ilustrátorem nejen knih literárních veličin..., Jiří Šalamoun: Grafiky, knihy, plakáty, filmy, , , 2012, -
2012   Jednou v antikvariátě, dvakrát za život, Psalterium, 6, 4, 2012, 4-4
2012   Obrazové příběhy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 3, 2012/02/09, 9-
2012   Aulos - 20/45, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 5, 2012/03/08, 1-
2012   Čtyři nohy (S Jiřím Šalamounem o knížkách, naivním umění a Maxipsu Fíkovi), Art + Antiques, , 10, 2012/10/08, 28-35
2015   Mistr Šalamoun, Art + Antiques, , 2, 2015/02/09, 80-80
2015   Spíš Faust než Fík, Art + Antiques, , 9, 2015/09/08, 62-63
2015   Co všechno může obsáhnout osmdesát let..., Jiří Šalamoun: Evidence-80, , , 2015, -
2015   Grafická tvorba začala hrát v tvorbě Jiřího Šalamouna..., Jiří Šalamoun: Grafická tvorba, , , 2015, -
2016   Jiří Šalamoun v Praze, Art + Antiques, , 2, 2016/02/08, 90-
2016   Hlubší vrstvy příběhu (Jiří Šalamoun v Galerii Kooperativy), Art + Antiques, , 3, 2016/03/09, 84-85
2016   Chmury, Bulletin Klubu přátel Hollaru, , , 2016, 12-
WWW
published, title (subtitle)
  Jiří Šalamoun (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1973   Jiří Šalamoun: Kresby a ilustrace
1978   J. Šalamoun: Kresby atd.. (kresby ilustrace litografie knižní a filmová grafika typografie)
1980   Jiří Šalamoun: Kresby atd...
1982   Jiří Šalamoun: Kresby
1986   Jiří Šalamoun: Inventura
1988   Jiří Šalamoun: Litografované příběhy 1974 - 1987
1988   Jiří Šalamoun: Litografie a kresby
1988   Jiří Šalamoun: Litografia a kresby
1989   Jiří Šalamoun: Litografované alternativy
1989   Litografie Jiřího Šalamouna
1989   Jiří Šalamoun: Litografie a kresby (Třebíč)
1990   Jiří Šalamoun: Atakdále...
1990   Jiří Šalamoun: Farblithographien etcetera.....
1992   Jiří Šalamoun: Originály ilustrací z knih 1990-1992 litografie
1992   Jiří Šalamoun: Litografie a litografie (Spišský salón kresleného humoru č. 7)
1994   Jiří Šalamoun: Grafika
1994   Jiří Šalamoun: Knížky pro děti
1994   Jiří Šalamoun: Kresby a litografie
1994   Jiří Šalamoun: Neue Zeichnungen und Lithographien
1995   Jiří Šalamoun: PidlukePadluke atd...
1995   Jiří Šalamoun: Barevné litografie
1995   Jiří Šalamoun: Kresby a kresbičky
1996   Jiří Šalamoun: Grafika
1996   Jiří Šalamoun
1997   Jiří Šalamoun: Recidiva aneb naposledy v ATELIERU! (Barevné litografie)
1997   Jiří Šalamoun: Obrazy a grafika
1997   Jiří Šalamoun: Litografie
1997   Jiří Šalamoun: Kleine inventour (Zeichnungen & so weiter...)
1999   Jiří Šalamoun: Atakdále…. / AndsoOn….
1999   Setkání s Jiřím Šalamounem u příležitosti vydání knihy Nahá obryně (sny) a výstavy z díla autora
1999   Jiří Šalamoun: Atakdále... / AndSoOn....
2000   Jiří Šalamoun: Recidiva / Relapse
2000   Jiří Šalamoun: Barevné grafiky
2000   Jiří Šalamoun: Malá recidíva (ilustrácie plagáty voľná grafika)
2000   Jiří Šalamoun / Recidíva
2001   Slavnostní uvedení knihy Počasí na vraždu aneb Silná dobrá vůle
2001   Jiří Šalamoun: Litografie a litografie
2002   Jiří Šalamoun
2003   Setkání s autorem knihy Počasí na vraždu aneb silná dobrá vůle Jiřím Šalamounem
2003   Jiří Šalamoun: Obrázky z vězení Špílberk
2004   Jiří Šalamoun: Typografie, kresby & spol... (Osobnosti českého grafického designu)
2004   Jiří Šalamoun: Odpočinek na útěku (litografie a knížky)
2005   Jiří Šalamoun: Litografie a litografie
2005   Beseda s Jiřím Šalamounem
2005   Jiří Šalamoun: Pro Malé i Velké
2005   Jiří Šalamoun: Tůhlecto a Támhlensto!
2005   Beseda s Jiřím Šalamounem
2008   Jiří Šalamoun: Trvalé následky
2012   Jiří Šalamoun: Grafiky, knihy, plakáty, filmy
2013   Jiří Šalamoun: Výstava plakátů (Zlatá éra československého filmového plakátu XX.)
2015   Jiří Šalamoun: No tohle? / Well I never!?
2015   Jiří Šalamoun: No tohle?! / Well I never?!
2016   Divoké narozeniny Maxipsa Fíka aneb Jiří Šalamoun dětem
2021   Jiří Šalamoun: Kdo neviděl neuvěří, to mně věřte! / Not Seeing Is Not Believing, Belive Me!
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1983   Tsjechische grafiek
1984   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1983)
1986   Oldřich Smutný: Výběr z díla, Moderní pohádka
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství. Daisy Mrázková: Kresby
1987   Bláha, Hadad, Kulhánek, Potier, Roučka, Salsmann, Šalamoun (Confrontation: Lithographies)
1988   Kunst und Mode aus Prag
1990   Vánoční koktajl grafiky
1991   Slepice ve výtvarné sbírce MUDr. Jarmily Staňkové
1992   Jiří Šalamoun: Litografie, kresby a kresbičky, Václav Kabát: Objekty a objektíčky
1992   Adolf Born a jeho přátelé: Zdeněk Mézl, Alois Mikulka, Fernando Puig Rosado, Jiří Šalamoun, Vlastimil Z8branský
1993   Současná grafika
1996   Tři týdny české grotesky
1996   Bienále malby, grafiky a plastiky Písek ´96 (I. ročník přehlídky současného českého výtvarného umění)
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník)
1999   4 x z grafiky (Cihlář, Slíva, Šalamoun, Velíšek)
1999   Česká serigrafie, Instalace: Studenti ateliéru intermediálních forem Mgr. Petra lysáčka katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity, Petr Kalmus: Partitury - básně
2000   Česká grafika 20. století
2000   Pohádkový svět komiksu
2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
2001   Súčasná česká serigrafia
2001   Žrouti jedlíci labužníci (Praha)
2001   Žrouti jedlíci labužníci (Litoměřice)
2001   Žrouti jedlíci labužníci (Znojmo)
2002   II. salon živých & mrtvých (Prodejní výstava obrazů, kreseb, grafik a plastik uspořádaná ke 100. výročí narození Toyen)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2003   A ty se jmenuješ vlčí mák, protože ten rychleji usychá / Et toi tu t'appelles Coquelicot parce que c'est plus vite fané
2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích)
2004   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004 (X. ročník)
2004   Různé podoby lásky (Přehlídka současného umění)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   His Master´s Freud
2008   Neovladatelná vášeň pro krásu (Výstava k 70. narozeninám Vojtěcha Petratura, instalatéra, montéra, sběratele, galeristy a kurátora)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2011   Džungle (Hommage a Henri Rousseau)
2013   Sodoma a Gomora
2016   Soukromé slavnosti
2017   6. salón živých a mrtvých
2017   Vtip-ná ilustrace
2019   Ááách. Československý filmový plakát 60.-70. let ze sbírky plakátů Terryho Ponožky
2022   Livres illustrés et livres-objets tchèques & livrres d´artistes collection pays-paysage
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
1998   Výstava a aukce výtvarných děl na téma pes
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2003   I. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   3. aukce moderního umění
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
2006   Aukce umění
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2009   11. Aukce
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2010   19. aukce
2011   20. aukce
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
Postcard
published, title (subtitle)
2011   Jiří Šalamoun: Charles Dickens. Kronika Pickwickova klubu (Die Pickwicker), 1973
2011   Jiří Šalamoun: Diář Vokabulář (Tagebuch der Wörter), 1985/2005
2011   Jiří Šalamoun: Rudolf Čechura. Maxipes Fík (Maxihund Fips), 1981
2011   Jiří Šalamoun: Maxipes Fík (Z dětského televizního seriálu)
2012   Jiří Šalamoun: Paní Štěstí (ilustrace) (Poslyšte písničku hezkou... Kramářské písně minulých dob, Mladá fronta, Praha 1953)
2012   Jiří Šalamoun: Pan Smůla (ilustrace) (Poslyšte písničku hezkou... Kramářské písně minulých dob, Mladá fronta, Praha 1953)
2012   Jiří Šalamoun: Maxipes Fík (Rudolf Čechura, Jiří Šalamoun: Maxipes Fík, Albatros, Praha 1981, s. 66)
2012   Jiří Šalamoun: Maxipes Fík (Rudolf Čechura, Jiří Šalamoun: Maxipes Fík, Albatros, Praha 1981, s. 33)
2012   Jiří Šalamoun: Labyrint, 1977, litografie, papír, 150 x 108 mm (abART - z Čech do světa)
Email
published, title (subtitle)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
Graphics
published, title (subtitle)
1973   Dívka s motýlky
1976   Pidluke - Padluke
1982 - 83   Memento - Lamento
1983 a 1989   Hrozebná výzva
1985   Dopis na rozloučenou
1985   Melancholie
1991   Osudí
1993 - 94   Kartesiánský pozdrav
ilustrace
published, title (subtitle)
1967   Chrám Matky Boží v Paříži
1974   Pan Tau
1976   Vybraná díla Kozmy Prutkova
1988   Lomikel a jiné zádrhele
1988   Kroky v mlze
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
2011   ich hab geträumt ich wär ein hund der träumt (Bildgeschichten von Hans Hillmann und Jiří Šalamoun)
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2015   Jiří Šalamoun: No tohle!? / Well I never!?
2016   Vážení přátelé, Už jen tři týdny... (Jiří Šalamoun...a ještě tohle)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1990   Cesty k postmoderně (Průzkum osmdesátých let)
2013   A Place for Imagination (Artist´s Books and Illustrations)
nedatováno   Galerie Mona Lisa
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2002   Jiří Šalamoun: Factory Talk
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2001   Jiří Šalamoun: Odpočinek na útěku
2010   Jiří Šalamoun: Pidluke-padluke
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1981   Eva Natus Šalamounová, Jiří Šalamoun: Dětem
1991   Papier aus Prag: Dre Ausstellengen tschechischer Kunst
1994   Česká grafika ze sbírek Kabinetu ex libris
1996   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1996   Fenomén barva (Barevná grafika)
1996   Česká grafika ze sbírek Kabinetu ex libris
1997   Literatura, hudba a grafika
1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi)
1998   Iniciace (Učitel a žák)
1998   Krajina a prostor
1999   Současná česká ilustrace
2000   Jubilanti 2000
2001   7. festival komorní grafiky
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Ejhle figura (Kresby)
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2008   Horizonty myšlení (Autorská kniha a grafika)
2010   Jubilanti Hollaru 2010
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
nedatováno   Jiří Šalamoun
Catalogue Poster
published, title (subtitle)
1989   Jiří Šalamoun: Litografie a kresby
Author's Catalogue of Posters
published, title (subtitle)
2010   Chytání snů (Kresby Jiřího Šalamouna)
Drawing
published, title (subtitle)
1976   Tři staré české loutkové hry
1992   Alegorická krajina
1992   Klasická krajina s alegorickou stafáží
1996   Pokojová krajina
Painting
published, title (subtitle)
1976   Pozor na možné dalekosáhlé následky
1978   Červená punčocha
1988   Kronika města Hloupětína
1994   Druhý úsměv
Picture
published, title (subtitle)
1985 - 1998   Vážený pane doktore, sám sobě sponzorem!
Periodical
published, title (subtitle)
1990   Design Journal
Poster
published, title (subtitle)
1989   Úsměv, vtip a škleb
1992   Jiří Šalamoun a litografie
1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2011   ich hab geträumt ich wär ein hund der träumt: Bildgeschichten von Hans Hillmann und Jiří Šalamoun
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2010   Tajná oslava 75. narozenin Jiřího Šalamouna
Occassional Print
published, title (subtitle)
1978   Mladá fronta (Vážení přátelé, konec roku je vždy důvodem...)
1995   Vážení hosté, původně jsem...
2004   Zprávy SČUG Hollar (Novoroční pozdravení)
2010/04/17   Big thanks for big things (Jiřímu Šalamounovi k pětasedmdesátinám)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
Program
published, title (subtitle)
2015   GASK - Galerie středočeského kraje / Gallery of the Central Bohemian Region
2016   Divoké narozeniny Maxipsa Fíka aneb Jiří Šalamoun dětem
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1956   Výstava absolventů a posluchačů speciální grafické školy prof. Vladimíra Pukla AVU v Praze (Krajská galerie v Olomouci)
1956   Výstava absolventů a posluchačů speciální grafické školy prof. Vladimíra Pukla AVU v Praze (Krajská galerie v Kroměříži)
1956   Výstava absolventů a posluchačů speciální grafické školy prof. Vladimíra Pukla AVU v Praze (Okresní vlastivědné museum Prostějov)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
nedat.   Výstava absolventů a posluchačů speciální grafické školy prof. Vladimíra Pukla AVU v Praze
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
Text
published, title (subtitle)
2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
2012   Vítám vás na výstavě Jiřího Šalamouna...
Press News
published, title (subtitle)
1995   Praha-Paříž 1996
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)