Alfred Frank

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha