Felix Šejna

* 15. 10. 1909, Choceň (Ústí nad Orlicí), Česká republika (Czech Republic)
† 10. 2. 1998
graphic artist, Typographer,

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01122716

notes:
navštěvoval tiskařské kurzy v Chocni

Knižní grafik, výtvarník, spolupracoval na barevných reprodukcích významných výtvarných publikací

Felix Šejna

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha

Felix Šejna

from - to   institution, city, notes
1930 - 1952   Polygrafia, n.p. (závod 3), Praha, Dobrovského 27
1952 - 1955   Orbis, Praha, Vinohradská třída 46, specialista pro barvotisk
1955 - 1962   Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha, Voršilská 5

Felix Šejna

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Felix Šejna

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Československé nejkrásnější knihy 1965, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1967   Československé nejkrásnější knihy 1966, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1970   Výtvarníci Prahy 3 a 10, Svaz českých výtvarných umělců, Středisko pro Prahu 3 a 10, Praha
  1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Oborová výstava užité grafiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVI. Šan – Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Drobnou výstavou vzpomenul Památník písemnictví..., Výtvarná práce, 6-7
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Felix Šejna: Fragment práce z let 1937 - 1968, Památník národního písemnictví, Praha
  1978   Felix Šejna: Barevné reprodukce, typografie a knižní tvorba, volný výtvarná tvorba, Dům odborů, Choceň (Ústí nad Orlicí)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Felix Šejna
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
  1988   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Felix Šejna

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Mezinárodní výstava polygrafických škol, Výtvarná práce, 8-9

Felix Šejna

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Adolf Hoffmeister: Výstava podob a ilustrací, Český fond výtvarných umění, Praha
  1961   Adolf Hoffmeister: Visages, Illustrations, Collages
  1962   Kresby ze zápisníků 1903 - 1920 Václava Špály, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1965   Exposition V. V. Novák
  1965   Vavro Oravec, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Ota Janeček: Práce z let 1962 - 1966
  1970   Jan Kodet: Sochařské dílo, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1970   Ota Janeček, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1972   Památník národního umělce Vojtěcha Sedláčka, Národní galerie v Praze, Praha
  1973   František Kotrba: Restaurátor, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1975   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy a kresby z let 1932 - 1975, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Hermína Melicharová: Obrazový cyklus dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého
  1977   Jaroslav Grus: Malířské dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Josef Lada 1887 - 1957: Výběr z malířského díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Otakar Lebeda, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Adolf Born: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1978   Vladimír Preclík: Sochařské dílo, obrazy a kresby z let 1958 - 1978
  1979   Jana Paulová: Gobelíny, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1979   Mikoláš Aleš (1852 - 1913), Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Ota Janeček: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Adolf Born: Dílčí bilance (Výstava k padesátinám), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1980   Alfons Mucha 1860 - 1939, Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Jan Štursa (1880 - 1925) (K 100. výročí umělcova narození; Světové kulturní výročí UNESCO), Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Preclík: One man show, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1981   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Marta Taberyová: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Marta Taberyová: Výběr z díla ((I k výstavě v Galerii Jaroslava Krále Brno)), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Adolf Born: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1982   Cyril Bouda: Výběr z díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Endre Nemes: Výběr z tvorby 1926 - 1981, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Karel Svolinský: Výběr z díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Václav Rabas (1885 - 1954) (Stálá expozice jeho díla), Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Vilma Vrbová-Kotrbová: Výběr z tvorby 1932 - 1981, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Vladimír Preclík: Sochařské dílo 1970-1982, Dům umění, Opava (Opava)
  1983   Hermína Melicharová: Ilustrace, obrazy, kresby, grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Adolf Born: Grafika, ilustrace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1984   Kapka Toušková: Sklo, Svaz českých umělců v Praze, Praha
  1985   David Alfaro Siqueiros (1896-1974): Malby, kresba, grafika, Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Mojmír Hamsík: Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Vilma Vrbová-Kotrbová: Serigrafie, kresby, obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Alena Čermáková: Výběr z malířské tvorby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Josef Malejovský, Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Rastislav Michal: Výběr z tvorby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Národní umělec Břetislav Benda 1897 - 1983: Výběr z díla (K 90. výročí umělcova narození), Národní galerie v Praze, Praha
  1988   Adolf Born: Filmová tvorba, grafika, ilustrace, kresby
  1988   Ota Janeček: Výběr z díla posledních let, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Adolf Born, Okresní galerie výtvarného umění, Most (Most)
  1989   Adolf Born, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedatováno   Památník zasloužilého umělce Otakara Kubína, Národní galerie v Praze, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Česká moderní kresba dvacátého století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1968   Miroslav Pangrác; Plastiky / Vilma Vrbová; Obrazy a kresby, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1978   Umění francouzského středověku, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Umění Thráků (Z pokladů bulharských muzeí), Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Slovinské malířství od romantismu k impresionismu, Národní galerie v Praze, Praha
  1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
  1982   Antické tradice v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Edvard Munch a české umění (Obrazy a grafika ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslo), Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha)), Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Národní divadlo a výtvarné umění (Restaurátorské práce), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Ikony 16.-18. století na Slovensku, Národní galerie v Praze, Praha
  1987   Dánští umělci ze skupiny COBRA (K 50. výročí uzavření československo-dánské kulturní dohody), Národní galerie v Praze, Praha
  1987   Současné tendence: Britské malířství a sochařství osmdesátých let, Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Alšova země, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Přírodu obdivuj..., Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Obzory, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Obrazy a skutečnost, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Pásmo, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Ilustrace Františka Tichého, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Několik kreseb, veršů a myšlenek Vasily Kandinského, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Aforismy, verše, kresby, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Pouť Prahou (Dějiny a umění), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Wols (Aforismy, verše, kresby), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Gauguinův život, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Joan Miró: Myšlenky / Kresby, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Rembrandt (Tragédie prvního moderního člověka), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Dominico Theodocopuli El Greco (Malíř absolutna), Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1969   Život Toulouse-Lautreca, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1970   Doma ani sou (Dopisy synu Lucienovi), Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1970   Grünewald (Barbar čistého srdce), Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   Rembrandt (Tragédie prvního moderního člověka), Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   Život Édouarda Maneta, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1972   Cézannův život, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1973   Ota Janeček, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1980   Hrady a zámky na Moravě, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1984   Rudolfínská Praha, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1987   Vilma Vrbová-Kotrbová, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Ludmila Jiřincová, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Město v české kultuře 19. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Divadlo v české kultuře 19. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1988   Matyáš Bernard Braun 1684 - 1738 (Sborník vědecké konference v Praze 26. a 27 listopadu 1984), Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Barokní umění a jeho význam v české kultuře (Sborník symposia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986), Národní galerie v Praze, Praha
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Almanach Akademie výtvarných umění v Praze (K 180. výročí založení (1799-1979)), Akademie výtvarných umění, Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Bajka o ptácích a opicích, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Úvahy, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1969   Výbor z deníků Paula Kleea, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   V zájmu krásy (Výběr z kreseb, grafiky a textů Bohumila Kubišty), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Kandinskij (Několik kreseb, veršů a myšlenek Vasily Kandinského), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Staré české umění (Sbírky Národní galerie v Praze - Jiřský klášter), Národní galerie v Praze, Praha
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Soubor barevných reprodukcí z díla Henriho Toulouse-Lautrec, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha

Felix Šejna

year of award   award name, type, notes
1953   Laureát státní ceny Klementa Gottwalda