David Riesman

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1968   Osamělý dav (Studie o změnách amerického charakteru), Mladá fronta, nakladatelství, Praha