Marie Nováková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1974   Ostrůvek Zelena bota, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha