Petr Zavadil

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2006   Křídla na konci všeho, Agite/Fra, Praha
2007   V těle světa, Agite/Fra, Praha
2008   Bílé předání, ,
2009   Teorie o čínské duši, Agite/Fra, Praha
2010   Tohle světlo, Agite/Fra, Praha
2011   Stíny na pláži, Nakladatelství Fra, Praha
2011   Postkoloniální myšlení II, tranzit.cz, Praha
2012   Slota, Nakladatelství Fra, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2019   XXI Century Squizoid Man, A2: Kulturní čtrnáctideník, 15, 5, 2019/02/27, 22-23