Jozef Vavro

* 2. 5. 1941, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
24. 9. 2012, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
photographer

 

nationality: Slovak
sex: male

word:
Absolvent portrétovej fotografie u prof. Václava Ševčíka v Prostějove nastúpil do divadla v roku 1962 . Prvou inscenáciou, ktorú fotografoval bola opera Jána Cikkera Vzkriesenie. Až do svojho odchodu v roku 1989 sa podpísal pod takmer 400 inscenácií činohry, opery a baletu. Vyfotografoval nespočetné množstvo scénických a kostýmových návrhov, reprodukcií do divadelných bulletinov. Fotografoval a aj sám fotografie zhotovoval, samozrejme v tých časoch čierno-biele, a veru neraz boli v priebehu jedného-dvoch týždňov aj dve-tri premiéry, pričom operné a baletné inscenácie sa študovali aj v alternáciách. Na druhý deň po odfotografovaní posledných generálok mal ráno už pripravené snímky pre propagáciu inscenácie v tlači, nasledovala séria fotografií pre divadelné panely, a iné propagačné účely, pre potreby dokumentácie a archivovania.
Jeho tvorbu charakterizovala vysoká znalosť remesla, snaha zachytiť javiskovú akciu - divadelnou fotografiou sa snažil vyjadriť aj svoje vlastné videnie konkrétneho predstavenia či hereckého výkonu.
Tvorbu Jozefa Vavra budú pripomínať jeho fotografie na výstavách k výročiam významných umeleckých osobností slovenského divadla, pri jubileách slovenských dramatikov či skladateľov alebo pri výročiach profesionálneho divadla. Nezaobídu sa bez nich ani odborné teatrologické publikácie a monografie.
operaslovakia.webnode.sk

notes:
NK ne - 2016/01