Milan Houser

* 12. 12. 1971, Vyškov (Vyškov), Česká republika (Czech Republic)
painter, tvůrce objektů a instalací, intermedia creator

 

nationality: Czech
sex: male
web: www.milanhouser.com

word:
Pro tvorbu Milana Housera je určující především studium materiálních podmínek (podstaty) malby, intenzivní zájem o světlo a jeho efekty a tematizací vztahu mezi fotografií a malbou. Jeho obrazy se blíží jakýmsi nástěnným objektům, charakterizovaným svými velkými formáty, fascinací výrazovými prostředky malby a naopak absencí štětcové techniky či složitě budované barevné kompozice či narace. Zaujetí fyzikálními kvalitami barev a zkoumání prostoru je evidentní především v instalaci Obrazy odrazy. V rámci projektu byl galerijní prostor vertikálně členěn průhlednými velkoformátovými plexisklovými deskami, které umělec polil perleťovými syntetickými barvami. Závěsné deskové obrazy, které byly rovněž součástí projektu, pak zpracoval pomocí techniky tzv. americké retuše a vytvořil tak monochromní malbu, materiálovou abstrakci. Milan Houser svoje experimenty s barvou poprvé prezentoval v rámci výstavy Bootstrap, které předcházel stejnou technologií zpracovaný cyklus obrazů nazvaný Revers. Jednalo se o vizuálně úsporné rozvinutí tvarové hry světel a stínů, například v pohybujících se větvích stromů, odlescích vodní hladiny, stínu sloupu vysokého napětí. Ve svých starších monumentálních trojrozměrných objektech Prostor a Koule se Milan Houser snažil o zkoumání možnosti prožitku prostoru. Autorův dosud nejnovější projekt Vanitas tvoří pět benátských zrcadel, na nichž jsou vyryty motivy zbraní – patrony, granáty, kulomety - ale i lidské lebky, stávající se jakousi květinovou arabeskou – dekorem. Rytiny zde tvoří kontrapozici symbolů krásy a blahobytu se symboly smrti a zabíjení.
zdroj - www.artlist.cz, 2007