Antonín Balšánek

Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966/09   O malířích a výtvarnících Českobrodska, Českobrodský zpravodaj, 55., 7., 1966/09, 3-5
1979   Symbolismus a secese v tvorbě českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, 13-22
1989   Obecní dům poprvé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 17, 1989/08/22, 3-
1990   Umění, věda a kultura, Kolínsko, , , 1990, 273-302
Guide
published, title (subtitle)
1971   Kolínsko (Průvodce kolínským okresem)