Antonín Karel Balzer

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1955   Česká grafika XIX. století
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1964   Český a slovenský lid ve výtvarném umění
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1968   Jan a Antonín Balzer: Grafika
1969   Česká krajina
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1979   Krása a význam české knihy (Český knihtisk od prvotisků k secesní knize ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
1986   Česká kresba 19. století
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2013   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2017   Cirkus pictus (Svět cirkusu v českém umění 1800-1950)
2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století)
2020   Art & print (Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1955   Tři výstavy Národní galerie (Neméně závažnou je i výstava České grafiky 19. století...), Výtvarná práce, 3, 15-16, 1955/09/05, 8-
1960   Krajinář Antonín Balzer, Umění, 8, 1, 1960/01, 65-73
2005   Antonín Karel Balzer a jeho toulky za městské hradby, Od země přes kopec do nebe..., , , 2005, 57-63
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2013   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
Program
published, title (subtitle)
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 červenec - srpen
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague