Jindřich Polland

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska, Nakladatelství MMM, Praha