Jaroslav Kačer

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1964/03 - 1964/05   Naivní umění v Československu, Praha
1971/06 - 1971/09   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1973/04 - 1973/06   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Zlín (Zlín)
1975/03/21 - 1975/04/20   Česká podobizna v malířství 19. století, Brno (Brno-město)
1979/06/14 - 1979/12   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Jihlava (Jihlava)
1981/07 - 1981/08   Malířství druhé poloviny 19. století na Moravě, Kroměříž (Kroměříž)
1983/03 - 1983/05   Joža Uprka, Brno (Brno-město)
1986/07 - 1986/09   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Hodonín (Hodonín)
1991/03/26 - 1991/04/28   Ladislav Martínek: Sochy, kresby, Brno (Brno-město)
1996/10/10 - 1996/11/17   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1996, Brno (Brno-město)