Alfred Jepsen

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Královská tažení ve starém Orientu (Prameny k dějinám starověké Palestiny), Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha