Zdeněk Lukeš

* 2. 3. 1954, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Architect, Curator, Conservationist, Architecture Historian

 

signature: ZL
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn99240000644
VIAF: 17453031

Zdeněk Lukeš

Ing. arch. Zdeněk Lukeš (*2. března 1954 Praha) je český architekt, historik architektury a odborný publicista. Jedná se o autora či spoluautora mnoha článků a knih, přednášek, kritických prací i učebních textů. Od začátku 90. let 20. století působí na Pražském hradě.
Zdeněk Lukeš je absolventem Fakulty architektury ČVUT. Po promoci v roce 1980 a prezenční vojenské službě nastoupil do Národního technického muzea, kde až do roku 1990 pracoval v archivu architektury. Zde se specializoval především na architekturu 20. století. Po Sametové revoluci krátce pracoval v Laterně magice. V roce 1992 nastoupil na Pražský hrad, jehož hlavním architektem byl v té době Bořek Šípek. Od té doby působí v tamním památkovém odboru. V letech 2000-2003 působil jako děkan Fakulty architektury v Technické univerzity v Liberci.

Zdeněk Lukeš

 

Zdeněk Lukeš

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1980   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury

Zdeněk Lukeš

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Kancelář prezidenta republiky, Praha
1980 - 1990   Národní technické muzeum, Praha, Kostelní 42, Praha 7

Zdeněk Lukeš

from - to   group, *creation, notes
1990 - 1993   Rada Pražského hradu, *
1992 - ????   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887
1993 - 1995   Česká filharmonie, *, člen správní rady

Zdeněk Lukeš

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/04/09 -   Česká architektura 1989-1999. Očima kritiků, Muzeum Polička, Polička (Svitavy)
2004/10/06 - 2004/10/06   Místo pro člověka / Il posto per l'uomo, Galerie G, Olomouc (Olomouc)
2004/10/06 - 2004/10/06   Místo pro člověka / Il posto per l'uomo, Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
2004/10/06 - 2004/10/31   Místo pro člověka / Il posto per l'uomo, Trialog, Brno (Brno-město)
2004/11/08 - 2004/11/28   Místo pro člověka / Il posto per l'uomo, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
festival/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/10/09 - 2009/10/16   4+4 dny v pohybu / 14. ročník mezinárodního divadelního festivalu
2010/10/15 - 2010/10/24   4+4 dny v pohybu / 15. mezinárodní festival současného umění, Praha, Praha
konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986/06/18 - 1986/06/19   Konference o Devětsilu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/04/25   Zdeněk Lukeš: Současná pražská architektura s kritickým komentářem, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/02/26   Moderní Holešovice - od secese po současnost, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha

Zdeněk Lukeš

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Místo pro člověka, Trialog, Brno (Brno-město)
  2009   4+4 dny v pohybu (We want program)
  2010   4+4 dny v pohybu (One Day You Will Lose It All)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Vzrušení (Rozhovory o umění z let 1995-2005), BB art, s.r.o., Praha
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2000   Kdo je kdo (Architektura), Agentura Kdo je kdo, _
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Diskuse konference o Devětsilu (UPM v Praze, 18. - 19. června 1986), Umění, 93-96
  2006   Zdeněk Lukeš, Art & Antiques, 56-67
  2019   Gočárovy domky, 220 míst AVU, 295
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Česká architektura 1989-1999. Očima kritiků, Česká inspirace, Litomyšl (Svitavy)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   4+4 dny v pohybu
petice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Petice na podporu výstavby nové budovy Národní knihovny od arch. Jana Kaplického na Letenské pláni (Petice expertů z oblasti architektury a vizuálního umění)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Zdeněk Lukeš: Současná pražská architektura s kritickým komentářem, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Festival 4+4 dny v pohybu
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   4+4 dny v pohybu (14. ročník mezinárodního divadelního festivalu)

Zdeněk Lukeš

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Emil Králíček (Zapomenutý mistr secese a kubismu / Ein neu entdecker Repräsentant des tschechischen Jugendstils und Kubismus), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Pražské vily, Zlatý řez, Praha
  1995   Pražský hrad za T. G. Masaryka, Správa Pražského hradu, Praha
  2002   Begleichung der Schuld (In Prag tätige deutschprachige Architekten 1900-1938), Knihkupectví Fraktály v Galerii Jaroslava Fragnera, Praha
  2002   Splátka dluhu (Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938), Knihkupectví Fraktály v Galerii Jaroslava Fragnera, Praha
  2006   100 staveb (Moderní architektura Středočeského kraje), Nakladatelství Titanic, Praha 5
  2010   Josef Gočár, Nakladatelství Titanic, Praha 5
  2011   Rodinné domy Jana Kotěry, Foibos Books, s.r.o., Praha
  2012   Jože Plečnik - Průvodce po stavbách v České republice, Foibos Books, s.r.o., Praha
  2012   Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2013   Psí vycházky (Za moderní architekturou Prahy se Zdeňkem Lukešem. 2. od Čechova mostu k Muzeu), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2014   Psí vycházky (Za moderní architekturou Prahy se Zdeňkem Lukešem. 3. od Těšnova k Vyšehradu po břehu Vltavy), Lidové noviny, nakladatelství, Praha

Zdeněk Lukeš

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Jaroslav Fragner: Architektura, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  1992   František Zelenka: Plakáty architektura divadlo
  1997   Harmonický racionalismus (Architektonické dílo Františka Alberta Libry), Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Josip Plečnik (Architekt Pražského hradu), Správa Pražského hradu, Praha
  1997   Josip Plečnik (An Architect of Prague Castle), Správa Pražského hradu, Praha
  1998   Tomáš Černoušek, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2001   Jan Kotěra 1871-1923 (Zakladatel moderní české architektury), Obecní dům, Praha
  2005   Emil Králíček (Zapomenutý mistr secese a kubismu / Ein neu entdecker Repräsentant des tschechischen Jugendstils und Kubismus), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2009   Věra Frömlová, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1986   The Roundhouse (Golden age of ingenuity), Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1993   Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, Klub Obratník, Praha
  1994   Expresionismus a české umění (1905-1927), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   Česká architektura 1945–1995 / Czech Architecture 1945–1995, Obec architektů, Praha
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
  2002   Prostor pro tapiserii / Space for Tapestry, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Místo pro člověka, Trialog, Brno (Brno-město)
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Begleichung der Schuld (In Prag tätige deutschprachige Architekten 1900-1938), Knihkupectví Fraktály v Galerii Jaroslava Fragnera, Praha
  2002   Splátka dluhu (Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938), Knihkupectví Fraktály v Galerii Jaroslava Fragnera, Praha
  2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2006   Vzrušení (Rozhovory o umění z let 1995-2005), BB art, s.r.o., Praha
  2007   Culture Tchèque des années 60, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
  2008   Fenomén Ještěd / Phenomenon Ještěd / Phänomen Ještěd, Fenomén Ještěd, s.r.o., Liberec (Liberec)
  2008   New Face of Prague (Současná architektura v Praze po roce 1989 / Contemporary Architecture in Prague after 1989), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2010   František Bílek a jeho pražský ateliér, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2010   Josef Gočár, Nakladatelství Titanic, Praha 5
  2010   K věci (Rozhovory s lidmi, kteří mají co říci), Karmášek, reklamní agentura a tiskárna, České Budějovice (České Budějovice)
  2011   Gočár - Wenke, Městské muzeum v Jaroměři, Jaroměř (Náchod)
  2011   Rodinné domy Jana Kotěry, Foibos Books, s.r.o., Praha
  2011   Slavné stavby Prahy 7, Foibos Books, s.r.o., Praha
  2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   Slavné pražské vily (Sto a jeden dům s příběhem), Foibos Books, s.r.o., Praha
  2014   Jiří Střítecký: Atelier 8000, Atelier 8000, České Budějovice (České Budějovice)
  2015   Legiobanka, Nakladatelství Titanic, Praha 5
  2018   Ticket to the New World / Lístek do Nového světa, Czech National Trust, o.p.s., Kroměříž (Kroměříž)
  2020   Stankovič 1940–2020 ((poezie – kritika – společnost)), Revolver Revue, Praha
  2022   DBK 40 1981-2021 (Historie obchodního domu a lokality Budějovická / History of the department store and Budějovická area), Dům bytové kultury, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  2007   Královéhradečtí Evropané I-III (Osobnosti východních Čech), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války, Národní technické muzeum, Praha
  2018   Sbory Církve československé hisitské (architektonické dědictví našich regionů), České vysoké učení technické, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Divadlo, architektura a Praha, Umění a řemesla, 8-12
  1983   Předobrazy Evžena Linharta, Výtvarná kultura, 17-20
  1984   Architekt E. Králíček: Zapomenutý zjev české secese a kubismu, Umění, 441-469
  1984   Kubistický architekt Rudolf Stockar, Umění a řemesla, 62-63
  1985   Architekt Josef Gočár (1880-1945), Umění a řemesla, 64-65
  1985   Z odkazu pražské architektonické moderny, Umění a řemesla, 17-21
  1986   Hradčanské bašty (Ojedinělá enkláva pražské moderní architektury), Umění a řemesla, 37-44
  1987   Nad dopisy Bedřicha Feuersteina Josefu Havlíčkovi, Umění, 104-106
  1988   Jan Kotěra (K 65. výročí úmrtí zakladatele české moderní architektury), Umění a řemesla, 25-31
  1988   Ladislav Machoň, Umění a řemesla, 4-5
  1988   Povídání s Karlem Hubáčkem, Umění a řemesla, 23-30
  1989   Architekt Bohumil Hübschmann, Umění a řemesla, 17-21
  1989   Co se změnilo v roce 1988, Mladý svět
  1989   Neznámá Plečnikova stavba v Praze, Umění, 465-466
  1990   Čeští architekti na Podkarpatské Rusi (Zpráva z jedné expedice), Umění a řemesla, 57-60
  1990   Josef Zasche, Umění, 534-543
  1991   Bedřich Feuerstein, Kubismus in Prag 1909–1925, 244-245
  1991   Emil Králíček, Kubismus in Prag 1909–1925, 248-249
  1993   Litomyšl: zamítnuto, Architekt, 4-4
  1993   Pražské hotely (Bilance), Umění a řemesla, 59-66
  1993   Řemeslníci na Pražském hradě (Ale i v podhradí), Umění a řemesla, 2-5
  1993   Topičův dům - architektura, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, 49-50
  1994   4x nová pražská architektura, Architekt, 9-9
  1994   Architektura v Čechách, Mezery v historii 1890–1938, 112-117
  1994   O řemeslnících jako partnerech (III.), Umění a řemesla, 18-19
  1994   Pražský architekt Fritz Lehmann, Zlatý řez, 30-33
  1995   Otazníky nad současnou pražskou architekturou, Kritická příloha Revolver Revue, 33-36
  1996   Architekt Martin Reiner, Zlatý řez, 4-9
  1996   Bilance 1968-1989 (O pražských stavbách likvidovaných během tzv. normalizace), Kritická příloha Revolver Revue, 19-23
  1996   Josef Sakař (Medailon), Architekt, 44-44
  1996   Olomoucká překvapení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1996   Poprvé v New Yorku (Glosy českého architekta), Umění a řemesla, 54-60
  1996   Tenkrát a dnes (Glosy k architektuře památkové i nové), Umění a řemesla, 3-4
  1997   Pavel Štecha (Fotografování architektury je řemeslo), Umění a řemesla, 25-32
  1997   Šedivá léta, Revolver Revue, 67-78
  1997   Továrna mého dětství, Revolver Revue, 58-63
  1999   Hotel Juliš (Významná stavba českého funkcionakismu ohrožena), Kritická příloha Revolver Revue, 34-37
  2001   Deset století architektury, Listy S.V.U. Mánes, 20-21
  2002   Otto a Karl Kohnové, Architekt, 80-81
  2003   Sedm poznámek o architektuře, designu a výtvarném umění (Hradec Králové, Liberec, Praha), Kritická příloha Revolver Revue, 135-137
  2004   Lubomír a Čestmír Šlapetové - architektonické dílo (3), Kritická příloha Revolver Revue, 112-114
  2004   O čem snila avantgarda? (Nové stavební umění Stuttgart 1927 a jeho pražská repríza), Týden, 70
  2006   Zdeněk Lukeš, Art & Antiques, 56-67
  2007   Glosy (Holandsko v Praze, Ground Zero definitivně, Kontroverzní Kroha, Mediální institut v Hilversum), Revolver Revue, 270-272
  2008   Glosy (Nová berlínská a liberecká knihovna, Znovuobjevení Oehlerovi, 50 let od Bruselu), Revolver Revue, 254-256
  2008   Glosy (J.H. Pokorný zemřel, Zmizí z Prahy Groagova vila?, Kaplického knihovna v nedohlednu, Martin Rajniš vystavuje, Nový památkový zákon), Revolver Revue, 276-279
  2008   Předpokládané nemusí vždy ladit s fyzikálními zákony (S výtvarníkem Jiřím Novákem hovoří Zdeněk Lukeš), Revolver Revue, 188-207
  2009   Japonské glosy, Revolver Revue, 244-247
  2010   Bílkova vila, Xantypa, 40-44
  2010   Historie a současnost Sovových mlýnů / The Sova´s Millos Then and Now, Sbírky Musea Kampa / The Museum Kampa Collection, 13-20
  2010   Malá Anglie v Praze aneb zástavba hradčanských bašt, František Bílek a jeho pražský ateliér, 90-101
  2011   Funerální architektura je krásné téma..., Funeral quartal, 5
  2014   Věžák jako abstraktní obraz, Lidové noviny, 27.ročník, 21.číslo, 31-31
  2016   Sen o zdravém bydlení (Před 105 lety vrcholila zástavba tereziánských bastionů v katastru pražských Hradčan), Lidové noviny, 29.ročník, 125.číslo, 27-27
  2017   Kubistické pohřebiště hrdinů i obětí (Rozlohou druhý největší pražský hřbitov se stal Národní kulturní památkou), Lidové noviny, 27
  2018   Jan Hird Pokorný (1914-2008), Ticket to the New World / Lístek do Nového světa, 62-75
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010/11/21   Bílkova vila skrývá Adama s Evou i Mojžíše (radiozurnal.rozhlas.cz), radiozurnal.rozhlas.cz
  2017   Skryté poklady architektury – 6. díl – Vila s ateliérem Františka Bílka (tvarchitect.com)
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Almanach Arcibiskupského gymnasia Praha-Bubeneč (Sborník u příležitosti výstavy k 90. výročí vzniku Arcibiskupského gymnasia v Praze), Centrální katolická knihovna, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Deset století architektury, Správa Pražského hradu, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Sochy pro Hradec Králové 2010, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, Hradec Králové (Hradec Králové)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995/06   Kritická příloha Revolver Revue (2), 2.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  1996/03   Kritická příloha Revolver Revue (5), 5.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  1997/01   Revolver Revue (33/1997), 33.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů - Revolver Revue, Praha
  1997/09   Revolver Revue (35/1997), 35.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů - Revolver Revue, Praha
  1998   Space Design (Czech Cubist/Rondocubist Architecture: A Reappreciation of the Revolution), 3.číslo
  2003/03   Kritická příloha Revolver Revue (25), 25.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2004/06   Kritická příloha Revolver Revue (29), 29.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2007/11   Revolver Revue (69/2007), 69.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2008/03   Revolver Revue (70/2008), 70.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2008/09   Revolver Revue (72/2008), 72.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2009/06   Revolver Revue (75/2009), 75.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
projekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Josip Plečnik: Architektura pro novou demokracii
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Otevírání zakletého zámku / Opening the Enchanted Castle (Josip Plečnik a Pražský hrad / Josip Plečnik at the Prague Castle), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1996   Paláce znějící hudbou (Rekonstrukce Lichtenštejnského a Hartigovského paláce pro Hudební fakultu Akademie múzických umění)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Václav Havel 1989 - 2003, Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha

Zdeněk Lukeš

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Abstrakce - Čechy mezi centry modernity 1918-1950 (Nejen o vztazích volného a užitého umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Glosy (Nová berlínská a liberecká knihovna, Znovuobjevení Oehlerovi, 50 let od Bruselu), Revolver Revue, 254-256
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008/03   Revolver Revue (70/2008), 70.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Otevírání zakletého zámku / Opening the Enchanted Castle (Josip Plečnik a Pražský hrad / Josip Plečnik at the Prague Castle), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha

Zdeněk Lukeš

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/04/05 - 2001/10/31   Deset století architektury, Pražský hrad, Praha
2002/12/18 - 2003/02/16   Splátka dluhu: Praha a její německy hovořící architekti 1900–1938, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2003/05/25 - 2003/08/31   Begleichung der Schuld: In Prag tätige deutschprachige Architekten 1900–1938, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)

Zdeněk Lukeš

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/09/29 - 1988/11/06   Ladislav Machoň: Výběr z díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1997/12/02 - 1997/12/31   Tomáš Černoušek: Výběr z architektonické tvorby 1959 - 1997, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2000/05/17 - 2000/06/23   Josef Hoffmann: Architekt a designér secesní i současný, Galerie Jána Šmoka, Jihlava (Jihlava)
2002/11/28   Socha Lukáše Rittsteina Valentina v Krajské vědecké knihovně v Liberci, Krajská vědecká knihovna, Liberec (Liberec)
2003/10/21 - 2003/11/15   Karel Cudlín: Fotografie, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
2004/05/20 - 2004/06/07   BAUMSCHLAGER - EBERLE: Regionální a mezinárodní realizace a projekty 1996-2002, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2006/03/27 - 2006/04/28   Viktor Karlík v Galerii Litera, Galerie Litera, Praha
sraz/setkání/oslava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/01/14   Jan Kaplický: Dnes?, Národní technická knihovna, Praha

Zdeněk Lukeš

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Cesta Jelením příkopem trochu připomíná horskou túru, Mladá fronta Dnes, 3
  2006   Historie, Palác Akropolis Rozhovory, 15-31
  2013   1912 (100 let od otevření Obecního domu), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3