Miloslav Šonka

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1952   III. členská výstava
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1967   Skupina 66 (Grafika, obrazy, plastiky)
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Karel Pokorný a jeho škola
1983   Národní divadlo a výtvarné umění (Restaurátorské práce)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky)
2012   Národní památník na Vítkově
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2000   Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 (XVI. Šan - Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1983   Červenec, srpen (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 8-8
2019   Socha Julia Fučíka od Miloslava Šonky, 220 míst AVU, , , 2019, 114-
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1967   Skupina 66
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění