Miloslav Šonka

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 10-11
Periodical
published, title (subtitle)
1988/08/16   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců