Jindřich Záhejský

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2011   Osobnosti Novopacka, Město Nová Paka, Nová Paka (Jičín)