Ladislav Kesner

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2011   Kulturní politika a vizuální umění - AVU 4. 10. 2010, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 11, 2011/06/02, 2-
Program
published, title (subtitle)
2006   BLACK '06 (Pardubický výtvarný festival)