Milena Bartlová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2016   Manuál monumentu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha