Marta Smolíková

* 17. 4. 1965, Praha, Česká republika (Czech Republic)
curator, art historian, publicist

 

signature: MSm
sex: female

word:
Marta Smolíková je odbornicí na kulturní politiku a management umění. V letech 1993- 2003 pracovala pro Sorosovu nadaci, nejprve jako koordinátorka výtvarného programu, od roku 1996 jako vedoucí programu pro umění a kulturu. V roce 2003 založila ProCulture – výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu, jehož posláním je podpora kulturní politiky v ČR se zvláštním zřetelem na informování o trendech v oblasti umění a kultury a prosazování úspěšných strategií, které napomáhají rozvoji regionů v zahraničí s cílem posilovat vnímání pozitivní role umění a kultury v ČR prostřednictvím pro-aktivní kulturní politiky.
Vedla projekty Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013, Analýza trhu práce sektoru kultura v ČR (2007). Působí jako hodnotitelka uměleckých projektů pro státní správu, města i soukromé nadace a je v poradních orgánech kulturních institucí a projektů. V současné době se podílí na tvorbě kulturní politiky hlavního města Prahy. Vyučuje management umění (VŠUP), grantovou problematiku a od letošního roku i kulturní politiku na DAMU.
Od září 2008 vede Otevřenou společnost o.p.s., které je ProCulture součástí. Otevřená společnost realizuje programy a projekty v oblastech přispívající k budováním rozvinuté občanské společnosti: rovné příležitosti pro ženy a muže, právo na informace a otevřenost veřejné správy, reforma policie, kulturní a sociální politika.
zdroj - www.kreativnibrno.cz

notes:
* - kartotéka Ateliér
zabývá se státní podporou kultury a umění, spoluautorka materiálu Koncepce dlouhodobého plánu podpory umění
kurátorka výstav výtvarného umění