Naděžda Blažíčková Horová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1966 - 1971   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění),