Naděžda Blažíčková Horová

from - to, institution, city, (notes)
0 -   Národní galerie v Praze, Praha, (ředitelka Sbírky umění 19. století)