Pavel Brodský

Dissertation
published, title (subtitle)
1979   Pečeti Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny