Pavel Brodský

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2009   Jenský kodex (komentář), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)