zdroj: https://www.google.com/search?q=Scheufler+pavel&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=g0HAn_-c0FRtFM%253A%252CGwuHkQXpMMOosM%252C%252Fg%252F120zj4qr&vet=1&usg=AI4_-kRZaWXXp7xdiM1xgRrdT_imyEg7JQ&sa=X&ved=2ahUKEwiR79HBh4XlAhXC2KQKHVlmAtMQ_B0wCnoECAcQAw#imgrc

Pavel Scheufler

* 25. 9. 1950, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Curator, Historian, Photographer, Publicist

 

signature: PSch
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn99240001047
VIAF: 29570756

notes:
Též jako Pavel Pay, Pavel Benedikt,

Pavel Scheufler

Pavel Scheufler (*1950) se zabývá dějinami fotografie, specializuje se na období do roku 1918, na dějiny kultury a otázky médií. Od roku 1990 externě působí na katedře fotografie FAMU. Od podzimu 1996 je členem redakčního týmu časopisu Advanced Foto Video. Pracuje v několika společnostech zabývajících se zejména záchranou fotografického dědictví. Vydal celkem 21 knih a učebních textů, např. Fotografické album Čech 1839–1914, Praha 1848–1914, Pražské fotografické ateliéry 1839–1918, Historické fotografické techniky, Stará Praha Františka Fridricha, Krásné časy – Rudolf Bruner-Dvořák, momentní fotograf ad.

- Praha 1848–1914. Praha : Panorama, 1984.
- Jindřich Eckert. Praha : Odeon, 1985.
- Historické fotografické techniky. Praha : IPOS ARTAMA, 1993. ISBN 80-7068-075-X.
- Fotografie v českých zemích 1839–1999. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-902-0. (spoluautorem Vladimír Birgus)
- Galerie c.k. fotografů. Grada : Odeon, 2001. ISBN 80-247-9044-0.

Pavel Scheufler

zdroj: https://www.google.com/search?q=Scheufler+pavel&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=g0HAn_-c0FRtFM%253A%252CGwuHkQXpMMOosM%252C%252Fg%252F120zj4qr&vet=1&usg=AI4_-kRZaWXXp7xdiM1xgRrdT_imyEg7JQ&sa=X&ved=2ahUKEwiR79HBh4XlAhXC2KQKHVlmAtMQ_B0wCnoECAcQAw#imgrc
 

Pavel Scheufler

from - to   institution, city, notes
1970 - 1988   Muzeum hlavního města Prahy, Praha, Na Poříčí 52/1554 (bývalé Švermovy sady), odborný pracovník
1982 - 1994   Pražská fotografická škola, Praha, náměstí Jiřího z Lobkovic 22, lektor pro dějiny
1990 - ????   Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha, externí pedagog

Pavel Scheufler

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/11   Pavel Scheufler: Druhý svět, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
2011/09/02 - 2011/10/01   Pavel Scheufler: Západočeské lázně ve 3D, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/02/02 - 1988/02/27   Z dílny (neprofesionální autoři okresu), soutěž Objektivem 88 a hosté Kateřina a Pavel Scheuflerovi, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1989/07   Den videa, Průmyslový palác, Bubeneč, Praha (Hlavní město Praha)
1994/07/12 - 1994/08/07   Český obraz elektronický, Mánes, Praha
2002/10/14 - 2002/11/03   Povodeň v české historické fotografii, Mánes, Praha
2018/09/04   Den videa 1989/2018, Průmyslový palác, Bubeneč, Praha (Hlavní město Praha)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/09/01 - 2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/09/06   Fotograf František Krátký 1851 - 1924, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)

Pavel Scheufler

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Český obraz elektronický (Vnitřní zdroje)
  2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4), Art Centrum Galerie 4, Cheb (Cheb)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIV. Sh – Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Knihy pro radost (Jan Ságl: Jihočeská krajina, Praha 1848 - 1914), Rudé právo
  1998   Fotografický adresář České republiky, Listy o fotografii, 98-117
  2007   Jan Langhans (Recenze publikací), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13-13
  2015   Významná životní výročí, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 44-46
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Pavel Scheufler: Západočeské lázně ve 3D, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Povodeň v české historické fotografii (koncepce Pavel Scheufler)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Aukční dům Greisen: Aukce č. 51 (Antikvity), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
bakalářská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Pavel Scheufler - historik fotografie
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Fotograf František Krátký (přednáška Pavla Scheuflera), Regionální muzeum v Kolíně, Kolín (Kolín)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Reality Check (Doprovodné programy), Galerie Rudolfinum, Praha
  2005   Regionální Muzeum v Kolíně (Září říjen 2005), Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)

Pavel Scheufler

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Praha 1848-1914 (Čtení nad dobovými fotografiemi), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1985   Jindřich Eckert, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Praha 1848-1914 (Čtení nad dobovými fotografiemi), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1989   Jižní Čechy objektivem tří generací, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
  1993   Historické fotografické techniky, Studio Artama, informační a poradenské středisko pro místní kulturu Praha, Praha
  1995   Krásné časy (Rudolf Bruner-Dvořák, Momentní fotograf), Grafoprint-Neubert, Praha 5
  1999   Fotografie v českých zemích 1839-1999 (Chronologie), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   Teze k dějinám fotografie do roku 1914, Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Katedra fotografie, Praha
  2001   Galerie c.k. fotografů, Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
  2005   Jan Langhans, Torst, Praha
  2006   Josef Binko, Torst, Praha
  2021   Česká fotografie v datech 1839–2019, Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha

Pavel Scheufler

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Vilém Horn: průkopník fotografie 1809 - 1891, Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1986?   Herta Ondrušová-Victorinová, Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1989   Jaromír Knotek: Výběr prací z let 1978 - 1988
  1990   Karel Čapek (Fotografie), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1996   Rudolf Bruner - Dvořák: Krásné časy
  1998   Dušan C. Stulik - Drive-by Seduction (Svádění za jízdy)
  2000   Karel Čapek fotograf / Photographer, Obecní dům, a.s., Praha
  nedatováno   František Fridrich: Místopisný fotograf
  nedatováno   Jan Kruml: Pascha-Ukraine
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Fotografie v Praze 1839-1914, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
  1987   Člověk a technika v české fotografii do roku 1914, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
  1988   Fotografická tvorba bratří Klimentů
  1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Videopress, Rudná (Praha-západ)
  1989   Fotodrift (Malba, grafika, objekt), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1989   Fotografie v projevu 4 generací rodiny Šechtlů
  1989   Pražská nároží, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1990   4 generace rodiny Šechtlů (fotografie - grafika)
  1994   Česká fotografie 1989–1994, Nakladatelství Kuklik, Praha
  1994   Český obraz elektronický (Vnitřní zdroje)
  2000   1999: Fotografie české společnosti / Photography of Czech Society, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2003   Tvář naší země (Krajina domova)
  2009   Via Lucis 1989-2009 (Česká společnost ve fotografii / Czech Society in Photographs), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2015   Meziválečná přestavba Klementina, Národní knihovna České republiky, Praha
  2021   Meziválečná přestavba Klementina, Národní knihovna České republiky, Praha
  nedat.   Český rok 1918 na fotografiích, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Karel Čapek fotografuje..., Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha
  2006   Pražský hrad ve fotografii 1900–1939 / Prague Castle in Photographs 1900–1939, Správa Pražského hradu, Praha
  2007   František Drtikol, Torst, Praha
  2007   Pražský hrad ve fotografii 1939–1989 / Prague Castle in Photographs 1939–1989, Správa Pražského hradu, Praha
  2011   Ondřej Kozák: Fotograf / Photographer, Ondřej Kozák, _
  2021   Česká fotografie v datech 1839–2019, Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Město v české kultuře 19. století, Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Fotografie na Chmelnici, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 22
  1989   Pražská ulice před I. světovou válkou..., Pražská nároží
  1989   Vzpomínka ke 150. výročí, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 16
  1991   Anketa (Co vás zaujalo v české a slovenské fotografii minulého desetiletí?), Česká a slovenská fotografie dnes, 20-25
  1998   Historické fotografie ze severních a severozápadních Čech / Historische Photographien aus Nord- und Nordwestböhmen, Listy o fotografii, 36-36
  1998   Počátky daguerrotypie v českých zemích, Listy o fotografii, 53-58
  1998   Průmyslová kultura střední Evropy, Listy o fotografii, 36-36
  1998   Průmyslová kultura v Čechách / Industriekultur un Böhmen, Listy o fotografii, 36-36
  1998   Světelné obrazy Slovenska, Listy o fotografii, 36-36
  2000   Andreas Groll, první fotograf Hradu, a období fotografických vedut velkých formátů, Pražský hrad / Prague Castle, 6, 1, 14-17
  2000   Ateliér Langhans (Galerie osobností), Foto Video, 24-25
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Rudolf Bruner - Dvořák, momentní fotograf
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Miroslav Kukla: Sinus 2π, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Langweilův model Prahy, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha

Pavel Scheufler

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Já, Jára Cimrman (Dosud nejvýpravnější sborník o životě, díle a životním prostředí českého génia světového významu), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2022   Přivedli svět domů (Binkovi a Josef Gočár), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Pavel Scheufler

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/05/14 - 1996/06/10   Krásné časy, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1997/01/30 - 1997/03/02   Rudolf Bruner - Dvořák: Krásné časy, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk (Šumperk)
2000/10/11 - 2000/11/26   Karel Čapek: Fotograf / Photographer, Obecní dům, Praha
2001/02/09 - 2001/03/25   Karel Čapek fotograf, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/05/22 - 2003/06/11   Gustav Ulrich 1860 - 1932): Altvaterland - Země pod Pradědem před 100 lety, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2004/07/08 - 2004/08/22   František Krátký, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2007/03/05 - 2007/06/16   František Krátký: Světelné obrazy Itálie 1897, Muzeum fotografie Šechtl a Voseček, Tábor (Tábor)
2008/04/22 - 2008/05/22   František Krátký: Světelné obrazy Itálie / Fotografie a colori dell'Italia, Instituto Italiano di Cultura / Italský kulturní institut, Praha
2008/04/22 - 2008/05/22   František Krátký: Světelné obrazy Itálie 1897, Italský kulturní institut v Praze, Praha
2011/09/11 - 2011/10/31   Vladislav Mirvald: Fotografie, Vrchlického divadlo, Louny (Louny)
2014/04/07 - 2014/06/26   Miroslav Kukla: Sinus 2π, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986/03 - 1986/09   Fotografie v Praze 1839-1914, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
1987/01/06 - 1987/01/31   Ze starých ateliérů, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1988/07/20 - 1988/08/31   Člověk a technika, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1992   Industriekultur un Böhmen, Centrum Industriekultur, Norimberk (Nürnberg)
1993/11   Světelné obrazy Slovenska 1900 - 1925, Centrum mestskej kultúry Rubigall, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
1994/10/26 - 1994/11/30   Průmyslová kultura střední Evropy, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1994/12/12 - 1995/01/15   Historische Photographien aus Nord- und Nordwestböhmen, Sudetendeutschen Archivs, Mnichov (München)
1999/12/03 - 2000/01/20   Před sto lety, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
2001/08/03 - 2001/08/27   Světelné obrazy z Ruska, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
2005/04/01 - 2005/04/30   Šumava a Krkonoše na nejstarších fotografiích, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
2016/05/06 - 2016/05/28   Rusko / Russia 1896–2016, Artinbox Gallery, Praha

Pavel Scheufler

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/01/30 - 1997/03/02   Rudolf Bruner - Dvořák: Krásné časy, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk (Šumperk)
2000/01/12 - 2001/01/19   Ivan Wild: Fotoprinty, Mánes, Praha
2000/12/13 - 2001/01/21   Karel Čapek fotograf, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/02/09 - 2001/03/25   Karel Čapek fotograf, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2002/03/14 - 2002/04/24   Jan Kruml: Absolutní akt, Galerie Radost FX, Praha
2003/05/22 - 2003/06/11   Gustav Ulrich 1860 - 1932): Altvaterland - Země pod Pradědem před 100 lety, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2003/10/20 - 2003/11/16   František Krátký, Muzeum Jindřichohradecka, minoritský klášter, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2004/07/08 - 2004/08/22   František Krátký, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2006/02/18 - 2006/04/30   Sergej Michajlovič Prokudin-Gorskij: Výběr z cyklu Krásy Ruska v přírodních barvách - barevné fotografie z let 1905-1916, Muzeum fotografie Šechtl a Voseček, Tábor (Tábor)
2007/03/05 - 2007/06/16   František Krátký: Světelné obrazy Itálie 1897, Muzeum fotografie Šechtl a Voseček, Tábor (Tábor)
2011/09/02 - 2011/10/01   Pavel Scheufler: Západočeské lázně ve 3D, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/04/24 - 2003/05/18   "Úsměv prosím" Ateliérová fotografie / "Jetzt lächeln" Atelierfotografie am Beispiel Mathesie, Jezuitská kolej, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2005/10/16 - 2006/02/25   Alexander Seik a Ignác Šechtl. První fotografové v Táboře, Muzeum fotografie Šechtl a Voseček, Tábor (Tábor)
2008 - 2008/03/15   100 let Autochromu, Dům U lípy, Tábor (Tábor)
2010/03/30 - 2010/05/15   Alchymie daguerrotypie, Galerie Fotografie, Praha
2016/05/29 - 2016/12/30   Pocta fotografů Karlu IV., Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2017/05/26 -   Fotografie za c.k. monarchie, Art Centrum Galerie 4, Cheb (Cheb)

Pavel Scheufler

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Video na Salónu 89, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 17