Pavel Scheufler

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Český obraz elektronický (Vnitřní zdroje)
2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIV. Sh - Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1985   Knihy pro radost (Jan Ságl: Jihočeská krajina, Praha 1848 - 1914), Rudé právo, , , 1985/04/20, 0-0
1998   Fotografický adresář České republiky, Listy o fotografii, , 2, 1998, 98-117
2007   Jan Langhans (Recenze publikací), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 2, 2007/01/25, 13-13
2015   Významná životní výročí, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 2015, 44-46
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2011   Pavel Scheufler: Západočeské lázně ve 3D
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2002   Povodeň v české historické fotografii (koncepce Pavel Scheufler)
Thesis
published, title (subtitle)
2003   Pavel Scheufler - historik fotografie
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2005   Fotograf František Krátký (přednáška Pavla Scheuflera)
Program
published, title (subtitle)
2005   Regionální Muzeum v Kolíně (Září říjen 2005)