Pavel Scheufler

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Praha 1848-1914 (Čtení nad dobovými fotografiemi), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1985   Jindřich Eckert, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1848-1914 (Čtení nad dobovými fotografiemi), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1989   Jižní Čechy objektivem tří generací, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1993   Historické fotografické techniky, Studio Artama, informační a poradenské středisko pro místní kulturu Praha, Praha
1995   Pavel Scheufler, Jan Honzák: Krásné časy (Rudolf Bruner-Dvořák, Momentní fotograf), Grafoprint-Neubert, Praha 5
1999   Fotografie v českých zemích 1839-1999 (Chronologie), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
2000   Teze k dějinám fotografie do roku 1914, Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Katedra fotografie, Praha
2001   Galerie c.k. fotografů, Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
2005   Jan Langhans, Torst, Praha
2006   Josef Binko, Torst, Praha
2021   Česká fotografie v datech 1839–2019, Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů