Pavel Scheufler

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Vilém Horn: průkopník fotografie 1809 - 1891
1986?   Herta Ondrušová-Victorinová
1989   Jaromír Knotek: Výběr prací z let 1978 - 1988
1990   Karel Čapek (Fotografie)
1996   Rudolf Bruner - Dvořák: Krásné časy
1998   Dušan C. Stulik - Drive-by Seduction (Svádění za jízdy)
2000   Karel Čapek fotograf / Photographer
nedatováno   František Fridrich: Místopisný fotograf
nedatováno   Jan Kruml: Pascha-Ukraine
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Pražská nároží
1989   Fotodrift (Malba, grafika, objekt)
1989   Fotografie v projevu 4 generací rodiny Šechtlů
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1990   4 generace rodiny Šechtlů (fotografie - grafika)
1994   Česká fotografie 1989–1994
1994   Český obraz elektronický (Vnitřní zdroje)
2000   1999: Fotografie české společnosti / Photography of Czech Society
2003   Tvář naší země (Krajina domova)
2009   Via Lucis 1989-2009 (Česká společnost ve fotografii / Czech Society in Photographs)
2015   Meziválečná přestavba Klementina
nedat.   Český rok 1918 na fotografiích
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1989   Karel Čapek fotografuje..., Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha
2007   František Drtikol, Torst, Praha
2011   Ondřej Kozák: Fotograf / Photographer, Ondřej Kozák, _
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1989   Vzpomínka ke 150. výročí, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 16, 1989/08/08, 3-
1989   Fotografie na Chmelnici, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 22, 1989/10/31, 7-
1989   Pražská ulice před I. světovou válkou..., Pražská nároží, , , 1989, -
1991   Anketa (Co vás zaujalo v české a slovenské fotografii minulého desetiletí?), Česká a slovenská fotografie dnes, , , 1991, 20-25
1998   Průmyslová kultura v Čechách / Industriekultur un Böhmen, Listy o fotografii, , 2, 1998, 36-36
1998   Světelné obrazy Slovenska, Listy o fotografii, , 2, 1998, 36-36
1998   Průmyslová kultura střední Evropy, Listy o fotografii, , 2, 1998, 36-36
1998   Historické fotografie ze severních a severozápadních Čech / Historische Photographien aus Nord- und Nordwestböhmen, Listy o fotografii, , 2, 1998, 36-36
1998   Počátky daguerrotypie v českých zemích, Listy o fotografii, , 2, 1998, 53-58
2000   Ateliér Langhans (Galerie osobností), Foto Video, , červen, 2000/06, 24-25
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1989   Rudolf Bruner - Dvořák, momentní fotograf
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
nedatováno   Langweilův model Prahy