Pavel Vlček

from - to, institution, city, (notes)
1981 - 1986   Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha, (samostatný historik umění)
1986 - 1988   Státní restaurátorské ateliéry, Praha, (samostatný historik umění)
1992 -   České vysoké učení technické, Fakulta architektury a pozemního stavitelství, Praha, (pedagog, vědecký pracovník)