Vojtěch Märc

Art Historian, art theorist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: hka2017949276
VIAF: 22214941494398955070

notes:
Marc, Vojtěch

Vojtěch Märc

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky, *2017

Vojtěch Märc

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2017/10/20 - 2017/11/19   Antény ruce (Protokoly z mimosmyslové estetiky), Ateliér Josefa Sudka, Praha
2018/12/04 - 2019/02/17   Civilizace na rozcestí: Strůjci vědecko-technické revoluce, Display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi (Display Gallery), Praha
2018/12/19 - 2019/03/03   Podmínky nemožnosti VII/VII: Psychopatologie planety, Galerie Kurzor, Praha
2020/10/14 - 2021/03/14   Cena Jindřicha Chalupeckého 2020 / Jindřich Chalupecký Award 2020, PLATO Ostrava, Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)

Vojtěch Märc

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Josef Sudek: V ateliéru / In Studio (Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR / From the Collection of Negatives from the Institute of Art History, CAS), Artefactum, Praha
  2016   Pavel Baňka: Reflexe, PPF Art, a. s., Praha
  2016   Pavel Baňka: Reflexe, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2018   Marie Tučková: Episode One: Bunny's Departure, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  nedat.   Václav Kopecký: Four Balls
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Antény ruce (Protokoly z mimosmyslové estetiky), Ateliér Josefa Sudka, Praha
  2017   Bohemian Mud (Studio of Ceramics and Porcelain), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   New Wave: Diplomanti AVU 17 / AVU Graduates 17, Akademie výtvarných umění, Praha
  2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2020   Pass it on! (Aspects of collaboration in the work of UMPRUM students), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2020   Přihraj! (Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Architektura a česká politika v 19.–21. století / Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries (Kritický katalog výstavy / Critical Exhibition Catalogue), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Fotograf Festival #12 (Nikdo sem nepatří víc než vy / No One Belongs Here More Than You), Fotograf 07, Praha
  2022   Útoky na zboží: Masky, mikrofilm, časové osy, Fotograf Gallery, Praha
  2022   Věštění z noční oblohy částečně zakryté mraky / Divination from a Night Sky Partly Covered by Clouds (Role fotografie v postmediální době / The Role of Photography in the Post-Media Age), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2024   Teorie turismu, Fotograf Gallery, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   Budoucnost je skryta v přítomnosti / The Future is Hidden in the Present, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí / The Rule over Your Affairs Once Lost Will Return to You, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Roman Ondák (Umění parkovat), Fotograf, 54-57
  2016   Vykládat divoký sny (Jiří Černický v Rudolfinu), Art + Antiques, 86-88
  2017   Tvarová paměť (Výstava z produkce firmy Plastimat (1946-1996)), Art + Antiques, 89-90
  2017   Zeměpis sounáležitosti, Art + Antiques, 76-78
  2017   Změna osvětlení (Rozhovor s Janem Tichým), Art + Antiques, 28-37
  2018   Tomáš Kajánek, Art + Antiques, 28-29
  2019   Detektory pravdy, Art + Antiques, 65-67
  2019   Malich, utopie & Co?, Art + Antiques, 107-108
  2019   Mrtví prezidenti Martina Zeta, Flash Art, 21-25
  2021   Bára Mrázková: Hledání obrazem, Fotograf, 41.číslo, 44-47
  2021   Dekorativnost nevnímám pejorativně, Art Antiques, 38-48
  2021   Jeremy Shaw: Smrt uměleckého ega, Fotograf, 39.číslo, 32-37
  2021   Města na kraji nemocnic: Geopatogenní zóny jako architektonický fenomén, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 34-93
  2024   Šicí stroje touhy, Art Antiques, 5.číslo, 65-67
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (30), 30.číslo, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Monika Žáková: Appearance, Drdova Gallery, Praha
úvodní text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Nikola Ivanov: Dear Blake, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Vojtěch Märc

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2022/11/02 - 2022/11/30   Nikola Ivanov: Dear Blake, Galerie UM, Praha 1
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2019/11/15 - 2019/12/14   Kdo, když ne kdy: Okupační stávka na VŠUP v roce 1989, Galerie UM, Praha 1
2020/03/20 - 2020/05/31   Přihraj!, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2021/12/02 - 2022/01/27   Prihraj: Aspekty spolupráce v tvorbe študentov a študentiek UMPRUM, Galéria Medium, Bratislava (Bratislava)
2021/12/17 - 2022/01/31   X-tá vlna, n-tá dávka: Diplomanti a diplomantky KVU UMPRUM 2020, Vysoká škola uměleckoprůmyslová – Technologické centrum Mikulandská, Praha 1
2022/02/10 - 2022/04/02   Útoky na zboží: Masky, mikrofilm, časové osy, Fotograf Gallery, Praha
2022/04/19 - 2022/06/11   Úchylka měření: 1392 hodin výstavy, z toho 237 otevřeno, Fotograf Gallery, Praha
2024/01/04 - 2024/02/16   Teorie turismu, Fotograf Gallery, Praha
2024/04/17 - 2024/06/09   Zákon zachování násilí, Display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi (Display Gallery), Praha