Peter Joseph Cornelius

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
2008   200 Jahre Akademie der Bildenden Künste München
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 8), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha