Irena Dědičová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1968   Irena Dedicova
1969   Irena Dedicova: Tableaux - Aquarelles
1971   Irena Dedicova: Peintures 1970 - 1971
1976   Irena Dedicova: Fleur d´or
1977   Irena Dedicova (Peintures 1967-1977)
1979   Dedicova
1985   Irena Dedicova: Paisagem de Paisagens
nedatováno   Irena Dedicova
nedatováno   Irena Dedicova 1932 - 1987
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1961   Současné české malířství
1967   Fantasijní aspekty současného českého umění
1969   Phases
1969   Sept jeunes peintres Tchécoslovaques
1971   45 zeitgenössische künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1978   Surrealism Unlimited 1969 - 1978, Conroy Maddox
1978   Imagination
1983   Almanach Demi Stock 1905 1983 (Expressionnisme Cubisme Dada Constructivisme Surréalisme Art brut Nouveau réalisme Automatisme)
1987   A l'ouest de Prague (Cinq artistes contemporains)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d´origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1960   Stipendisté 58-59, Výtvarná práce, 8, 7, 1960/04/11, 7-
1968   Přehled pražských výstav, Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 4-4
1968   Přehled pražských výstav, Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 5-5
1975   Dedicova Irena, Encyklopédie du surréalisme, , , 1975, 146-147
1996   Objekty , koláže, asambláže a imaginativní zdroje inspirace, České imaginativní umění, , , 1996, 473-520
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1977   Irena Dedicova: Ouvres récentes
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2018   České výtvarné umění ve Francii
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2019   Zahradní aukce
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1978   Irena Dedicova
1983   Irena Dedicova: Pierres et temps
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1969   Irena Dedicova: Tableaux - Aquarelles
Painting
published, title (subtitle)
1976   New York III
Picture
published, title (subtitle)
1974   Les Vases Communicants II
1975   Le Crépuscule des Dieux
1975   Machine a Ombres
1976   Deux Soleils
1976   Reve d'un Paysage
Periodical
published, title (subtitle)
1992   Revue K
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)