Pavel Žiška

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Morgenster v Čechách (21 proslulých básní ve 179 českých překladech 36 autorů), Vida vida, vydavatelství české, Praha